Spoorgoederenvervoer is een onlosmakelijk onderdeel van Nederland als distributieland. Nederland heeft tot de wereldtop behorende infrastructuur qua wegen, binnenvaart en spoor. De sector Logistiek speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Het spoor vervult een cruciale rol in het verbinden van belangrijke economische regio’s (havens, chemische en agrarische industrie in Zeeland, Zuidoost Nederland en Noordoost Nederland) met het Europese achterland.

 

Het spoor draagt bovendien bij aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Spoorgoederenvervoer is een schoon alternatief voor vervoer over de weg. Het spoor is daarnaast een veilige vorm van transport. Spoorgoederenvervoer heeft mede hierdoor lage externe kosten, zeker in vergelijking met wegvervoer.

 

Al meer dan 150 jaar is Roosendaal één van de belangrijkste spoorsteden van Nederland. Door zijn ligging aan de spoorlijn (Amsterdam–) Rotterdam–Antwerpen (–Brussel–Parijs) vervult Roosendaal een belangrijke internationale logistieke functie. Roosendaal is het laatste station op Nederlands grondgebied voor de grens met België.

 

Door deze belangrijke verbinding heeft Roosendaal één van de grootste rangeerterreinen van Nederland. Borchwerf 2 is door middel van een industriespoor reeds aangesloten op dit rangeerterrein. Het industriespoor loopt parallel aan de Oude Roosendaalsebaan waardoor het eenvoudig is om het perceel aan te sluiten op dit spoor.

van Schilt Bedrijfsonroerend goed
Scherpdeel 14
4703 HT Roosendaal Tel. + 31 (0) 165 51 15 64
info@vanschilt.eu